Sunt asigurările sociale un bun inferior?

Da. Sunt un bun inferior.
0% (0 votes)
Nu. Sunt un bun normal necesar.
100% (8 votes)
Nu. Sunt bun normal de lux.
0% (0 votes)
Total votes: 8
Learning objectives: 
Înțelegerea conceptelor de bun inferior, normal, necesar și de lux.
Întelegerea conceptului de aversiune la risc și rolul acesteia în cererea asigurărilor.
Înțelegerea relației dintre venit și aversiune la risc.
Presentation videos: