Este inflația cu adevarat așa de mare cum indicatorii sugerează?

Nu așa de mare pentru ca aceștia tind să exagereze inflația.
4% (2 votes)
Și mai mare pentru ca aceștia tind să subestimeze inflația.
96% (50 votes)
Total votes: 52
Learning objectives: 
Înțelegerea conceptului de inflație și utilitatea măsurarii ei dintr-un punct de vedere economic.
Înțelegerea principalelor indice utilizate pentru calcularea inflației (Laspeyres și Paasche).
Înțelegerea conceptelor de IPC și deflatorul PIB-ului, precum și diferențele dintre ele.
Înțelegerea problemelor legate de produse noi, calitate și substituție, precum și efectul lor asupra preciziei indicatorilor de inflație.
Înțelegerea problemei lipsei prețurilor, cum este abordată dintr-un punct de vedere statistic și efectul asupra preciziei indicatorilor de inflație.
Presentation videos: